Integritetspolicy

Torlegård värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@torlegard.se eller ringa på telefon + 46 0703 411923

Vår webbplatsadress är: http://torlegard.se.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

ANVARIG FÖR ATT PERSONUPPGIFTERNA HANTERAS

Torlegård Silver & Form, Västerbergsgatan 8, 431 69 Mölndal tel. +46 703411923  www.torlegard.se

VARFÖR UPPGIFTERNA SAMLAS IN OCH HUR DE ANVÄNDS

Torlegård använder personuppgifterna för att bedriva verksamheten med de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter som t ex digitalt nyhetsbrev.

Torlegård behandlar personuppgifter i syfte att hantera förfrågningar som kommer till Torlegård via mail eller andra digitala kanaler (inklusive sociala medier). De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och t.ex. uppgift om köptidpunkt, produkt och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 12 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från dig om hur ärendet hanterades. 

Torlegård  behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, produkt/tjänst och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen. 

HUR UPPGIFTERNA SAMLAS IN

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en produkt eller kontaktar oss genom någon av våra kanaler. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. Vi sparar dina uppgifter maximalt 12 mån efter avslutad relation.

HUR DU KAN KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTE

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att vi slutar att skicka marknadsföring till dig. Du har rätt till ett registerutdrag med dina uppgifter och vi har skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontakta oss på Torlegård, Västerbergsgatan 8, 431 69 Mölndal, tel +46703411923 eller info@torlegard.se

KarinIntegritetspolicy